Marketing

Želite se oglašavati na portalu Danas.ba? Kontaktirajte nas!

Dizajn portala Danas.ba napravljen je u modernom “responsive” izdanju, što ga čini “prilagođenim” svim vrstama desktop uređaja, tablet računara ili “pametnih” telefona.

Upravo takav dizajn omogućava prikaz bannera vaše oglasne kampanje na svim uređajimaa u isto vrijeme, čime se postiže visoka vidljivost i doseg vaših oglasa.

Ukoliko ste zainteresovani, cjenovnik marketinških usluga portala Danas.ba, kao i mogućih prilagođenih ponuda, dostupni su na naš email ab.sanad@gnitekram.