Pravila privatnosti

Zaštita ličnih podataka na blogu Danas.ba

Lični podatak 

Lični podatak je svaka informacija koja se odnosi na identifikovanu osobu, odnosno osobu koja se može direktno ili indirektno identifikovati (npr. ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa elektronske pošte i sl.). 

Svrha prikupljanja

Lične podatke prikupljamo u svrhu poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga na blogu Danas.ba kako bismo mogli udovoljiti vašim interesima i potrebama, kako bismo vas informisali o postojećim i novim sadržajima, funkcionalnostima i uslugama bloga Danas.ba koji bi vama mogli biti od interesa, te kako bismo vas upoznali s našim proizvodima i uslugama, kao i s onima naših povezanih društava i partnera. 

Podaci koje obrađujemo 

Pristup blogu Danas.ba je trenutno slobodan i ne traži se registracija. Ukoliko se odlučite za registraciju, možete koristiti veći broj sadržaja i funkcionalnosti bloga Danas.ba (npr. učestvovati u forumu, objavljivati svoje fotografije, prijaviti se za primanje obavijesti putem elektronske pošte itd.). Davanje vaših ličnih podataka je dobrovoljno. Ne obrađujemo više ličnih podataka nego što je zaista potrebno za vaše učešće u nekoj aktivnosti na našim stranicama. Prilikom vaše registracije možemo obrađivati sljedeće lične podatke: vaše korisničko ime, šifru, adresu elektronske pošte, državu, datum rođenja i spol. Uz to, imate mogućnost unijeti i dodatne lične podatke ukoliko to želite. 

Imate se pravo usprotiviti primanju promotivnih e-poruka (newsletter) na način da nam putem linka Kontakt dostavite obavijest s vašim zahtjevom ili da sami isključite tu funkcionalnost ukoliko vam je ponuđena na promotivnoj e-poruci. 

Od ličnih podataka koje obavezno obrađujemo prilikom registracije (korisničko ime, šifra, adresa e-pošte) i one koje dobrovoljno unesete, ostalim registrovanim korisnicima bit će prilikom njihovog pristupa na vašu ličnu stranicu vidljivi sljedeći podaci: vaše korisničko ime, vaša profilna slika. Ostali lični podaci koje ste unijeli prilikom registracije neće biti vidljivi ostalim korisnicima, osim ako ih prethodno ne označite kao podatke za koje pristajete da budu vidljivi ostalim korisnicima. Svojom registracijom na blog Danas.ba dajete izričitu dozvolu da se vaši lični podaci koje ste unijeli obrađuju u svrhu i na način predviđen našim Pravilima zaštite privatnosti na blogu Danas.ba.
 

Prikupljanje i korištenje vaših ličnih podataka

Blog Danas.ba poštuje vašu privatnost te obrađuje vaše lične podatke pošteno i zakonito. 

Vaša dozvola

Vaše lične podatke obrađujemo i koristimo samo na osnovu vaše dozvole – slobodno danog i izričitog izjašnjenja da lične podatke koje ste nam učinili dostupnima registracijom i korištenjem bloga obrađujemo u svrhu određenu ovim Pravilima zaštite privatnosti. Vašu dozvolu zatražit ćemo prilikom popunjavanja odgovarajućeg obrasca dostupnog na blog-stranicama bloga Danas.ba. Bez dozvole lični podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati u slučajevima određenima zakonom. 

Obrada ličnih podataka 

Prikupljene lične podatke spremamo u elektronskom obliku te u svrhu zaštite primjenjujemo odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mjere zaštite ličnih podataka i procedure kako bismo spriječili da se ličnim podacima koji nisu dostupni ostalim korisnicima blog ne bi neovlašteno pristupalo te da bi osigurali da se koriste u skladu sa svrhom obrade. 

Ankete i upitnici 

Povremeno na našim blog-stranicama provodimo ankete, istraživanja, upitnike i sl. Podatke koje prikupimo na taj način smatramo povjerljivima te ih koristimo isključivo za potrebe bloga Danas.ba. Isključivo sumarne rezultate takvih anketa i upitnika, odnosno istraživanja, možemo koristiti u svrhe odnosa s javnošću te ih podijeliti s vama na samom blogu Danas.ba. 

Promotivne nagradne igre i nagradna takmičenja 

Na stranicama bloga Danas.ba organizujemo različite nagradne igre i druga takmičenja. Lične podatke koje obrađujemo na taj način koristit ćemo samo u svrhu realizacije nagradne igre, odnosno takmičenja (npr. za stupanje u vezu s vama u slučaju pobjede, dostave nagrade i sl.). Učešćem u nagradnim igrama/nagradnim takmičenjima smatramo da ste dali dozvolu da dostavimo te lične podatke trećoj strani, našim partnerima/povezanim društvima i dr. koji su neophodni za realizaciju nagradne igre/nagradnog takmičenja. Vaši podaci spremaju se u zbirci ličnih podataka registrovanih korisnika ili do vašeg zahtjeva za njihovim brisanjem. 

Poruke u elektronskom obliku 

Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) s vašim ličnim podacima po kojima vas je moguće identifikovati, bez obzira na to radi li se o elektronskoj pošti s pitanjem ili komentarom ili to činite putem obrasca koji se nalazi na blog-stranicama Danas.ba, a koji nam dostavljate elektronskom poštom, mi te podatke koristimo samo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva. Možda ćemo vašu elektronsku poruku, odnosno obrazac, proslijediti drugim osobama unutar bloga Danas.ba ili dobavljačima kako bismo odgovorili na vaše pitanje, odnosno udovoljili vašem zahtjevu.
 

Brisanje i vaš pristup ličnim podacima

Spremanje ličnih podataka 

Vaše lične podatke koje ste nam učinili dostupnima prilikom registracije čuvat ćemo za vrijeme postojanja blog-stranice Danas.ba, odnosno za vrijeme trajanja vaše registracije. Nakon toga vaše lične podatke ćemo uništiti, osim ako nam ne dopustite daljnje čuvanje vaših ličnih podatka. 

Vaš pristup podacima 

Vi ste ovlašteni izbrisati korisnički profil u svakom trenutku koristeći tu mogućnost na vašem profilu. Ujedno, ovlašteni ste u svako doba zatražiti obavijest o tome koje vaše lične podatke imamo u našoj bazi registrovanih korisnika, kao i zatražiti da sve ili neke lične podatke izmijenimo ili izbrišemo. To ćete učiniti tako da nam putem linka Kontakt dostavite obavijest s vašim zahtjevom. Ukoliko postavite jedan od takvih zahtjeva, uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautorizovani pristup ličnim podacima.
 

Podaci drugih osoba

Ovisno o sadržaju i funkcionalnosti koju koristite, možemo od vas zatražiti određene lične podatke o drugoj osobi kako bi se ta funkcionalnost mogla ostvariti (npr. slanje elektronskih razglednica, pri čemu ćete navesti ime i elektronsku adresu osobe kojoj istu šaljete). Te lične podatke ne obrađujemo niti ih koristimo, osim u onoj mjeri koja je potrebna da ostvarimo funkcionalnost koju koristite. Također, te lične podatke nećemo davati na korištenje trećim osobama, osim kada se to zahtijeva po osnovu zakona. Lične podatke koje nam na ovaj način dostavite uništit ćemo čim se funkcionalnost koju ste koristili ostvari (npr. nakon što pošaljete elektronsku razglednicu).
 

Dostavljanje ličnih podataka drugim primateljima

Vaše lične podatke ne dostavljamo drugim primateljima osim ako nas vi za to ne ovlastite. Međutim, kada je to potrebno zbog ostvarivanja neke od funkcionalnosti, sadržaja ili usluge blog-stranice Danas.ba (npr. nagradna igra), smatramo da vašim pristajanjem na predmetni sadržaj, dajete dozvolu da vaše lične podatke dostavljamo našim partnerima/povezanim društvima koji su neophodni za ostvarivanje te funkcionalnosti (npr. realizacija nagradne igre/nagradnog takmičenja). Osigurat ćemo da naši partneri/povezana društva vaše lične podatke obrađuju na način predviđen ovim Pravilima zaštite privatnosti na blogu Danas.ba.
 

Pravila zaštite privatnosti drugih web stranica/trećih osoba/trećih strana

Na blog-stranicama Danas.ba pronaći ćete linkove na druge web stranice, blogove ili portale. Pravila zaštite privatnosti na tim stranicama mogu biti drugačija od Pravila zaštite privatnosti na blogu Danas.ba. Također, na blog-stranicama Danas.ba možete pronaći različite nagradne igre i promocije proizvoda ili usluga koje provode naši partneri, odnosno poduzetnici oglašivači. Takve treće osobe mogu za svoje potrebe od vas tražiti određene lične podatke. U tom slučaju, kada svoje lične podatke šaljete neposredno tim trećim osobama ili na stranice drugih stranica, ne primjenjuju se Uslovi korištenja blog-stranice Danas.ba niti naša Pravila zaštite privatnosti. 

Na našoj blog-stranici možemo vam ponuditi i informacije društvenih mreža koje omogućavaju dijeljenje ličnih podataka na društvenim mrežama. Stoga vas molimo da se upoznate s Pravilima zaštite privatnosti koja se primjenjuju na stranicama drugog bloga, portala ili društvene mreže, odnosno od strane trećih osoba.
 

Ograničenje odgovornosti

Iako poduzimamo dostupne tehničke, organizacione i kadrovske mjere u cilju sprečavanja neovlaštenog otkrivanja vaših ličnih podataka, ne možemo jamčiti da neki od ličnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila zaštite privatnosti. Do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem ličnih podataka. 

Budući da nemamo kontrolu nad ličnim podacima koje dostavljate prilikom pristupa ili korištenja drugih stranica, odnosno direktno trećim osobama (npr. kod učešća u sponzorisanim aktivnostima), do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu koja može nastati vama ili trećim osobama zbog dostavljanja ličnih podataka na taj način.
 

Statistika poslužitelja

Naš poslužitelj globalne mreže koristi statistički program. Ti su programi standardno obilježje svih web poslužitelja i nisu karakteristični samo za blog-stranicu Danas.ba. Takvi statistički programi omogućuju nam utvrđivanje onih podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike. Takav program je potrebno uvesti radi efikasnosti strukture naše blog-stranice te mjerenja posjećenosti bloga Danas.ba.
 

Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na blogu Danas.ba, te kako bismo osigurali da sadržaji, funkcionalnosti i usluge bloga Danas.ba budu pristupačni svim korisnicima, ovaj kompjuterski sistem koristi programe koji prati posjete na mreži te prepoznaje neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzrokovati štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na blogu Danas.ba strogo su zabranjeni.
 

Cookies

Pridržavamo pravo koristiti cookije na blogu Danas.ba. 

Šta su cookiji? 

Cookiji predstavljaju skup podataka koji služe kao vaš anonimni individualni identifikator, na način da ga pojedina stranica bloga Danas.ba koju posjećujete šalje vašem pregledniku. 

Svrha cookija 

Kada pristupite pojedinoj blog-stranici Danas.ba, šaljemo vam cookije koji se zapisuju na vašem kompjuteru i služe za bilježenje informacija o vašim prethodnim posjetama (npr. koliko puta ste pristupili blog-stranicama Danas.ba). To znači da ćemo prilikom svakog sljedećeg pristupa na blog Danas.ba potražiti vaš cookie kako bismo pročitali u njemu zapisane podatke. Cookie ne sadrži vaše lične podatke, nego omogućuje brže i efikasnije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje ste već prethodno naveli prilikom pristupa i korištenja bloga Danas.ba. Našim cookijima na vašem kompjuteru ne može pristupiti neka internet stranica koja nije dio bloga Danas.ba. 

Blog Danas.ba koristi cookije u svrhu oglašavanja proizvoda kompanije te proizvoda i usluga koje poslužuje treća osoba, agencija za oglašavanje. Prikazivanje oglasa koje vam dostavlja blog Danas.ba ili agencija za oglašavanje omogućuje se putem cookija koje blog Danas.ba odnosno treća strana može postaviti u vaš web preglednik kako bi zabilježili vaše ponašanje i omogućili prepoznavanje, ali ne i ličnu identifikaciju korisnika. 

Blog Danas.ba prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica i pri tom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke cookija koji su za to nužni, dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo te efikasno planirali buduće marketinške kampanje i objavu sadržaja primjereno vašim interesima, koristimo alat Google Analytics Demographics and Interest Reporting kojim se prikupljaju podaci o spolu, dobi i interesima korisnika. 

Zabrana cookija 

Ovlašteni ste zabraniti/isključiti primanje cookija sa bloga Danas.ba.

Kako da isključim cookie? 

Obično je omogućeno da u svom pregledniku možete zaustaviti prihvaćanje cookije, ili da se to uradi za određenu stranicu. Međutim, tad se ne možete prijaviti bez upotrebe cookija, tako da ne biste mogli da pišete komentar. 

Svi moderni preglednici omogućavaju da promijenite postavke cookija. Možete naći obično ove postavke u "Opcije" ili meniju "Preferences" preglednika. Da biste razumjeli ove postavke, sljedeći linkovi mogu biti od pomoći, ili možete koristiti "Pomoć" opciju u vašem pregledniku za više detalja. Korisni linkovi 

Ako želite da saznate više o cookijima i njihovom korištenju na internetu, više informacija pronađite na sljedećim linkovima: