Uslovi korištenja

Korištenjem bilo kojeg dijela bloga Danas.ba prihvaćate sve uslove korištenja.

Blog Danas.ba sadržaje objavljuje u dobroj namjeri i nastoji provjeriti njihovu tačnost.

Sve sadržaje bloga Danas.ba koristite na vlastitu odgovornost i blog Danas.ba ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

Blog Danas.ba štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri i obavezuje se da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tokom korištenja bloga, te da privatne podatke neće distribuisati niti prodavati trećoj strani. Blog se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika, osim u slučaju teškog kršenja pravila bloga Danas.ba bloga ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Blog Danas.ba sadržava linkove na web stranice izvan vlastitog bloga. Blog linkove objavljuje u dobroj namjeri i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan bloga.

Blog Danas.ba zadržava pravo jednokratnog korištenja podataka navedenih prilikom registracije u svrhu slanja e-mail obavijesti. Ukoliko ne želite primati e-mail obavijesti, molimo vas da se odjavite korištenjem linka za odjavu unutar primljene e-mail obavijesti i/ili podešavanjem e-mail postavki na korisničkom profilu.

Posjetioci bloga besplatno šalju skripte i ostale materijale za objavu na blogu i ne mogu za to tražiti nadoknadu niti ikakvu drugu protivuslugu. Blog Danas.ba skripte i materijele objavljuje u najboljoj namjeri i ne garantuje za njihovu ispravnost i tačnost.

Blog Danas.ba ne smatra se odgovornim za skripte i druge materijale poslane od strane posljetioca. Materijale nastojimo provjeriti, a za eventualne nepravilnosti ili kršenja autorskih prava molimo da nas kontaktirate. Slučaj će biti odmah razmotren, a sporni sadržaji biti će uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.

Blog Danas.ba nije ni na koji način odgovoran za sadržaje i komentare koje objavljuju posjetioci. Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi.

Blog Danas.ba objavljuje video fajlove koji su locirani na serverima YouTube.com i serverima ostalih video servisa. Video fajlovi postavljeni su po automatizmu YouTube softvera na koji blog Danas.ba nema niti može imati uticaja. Samim tim blog Danas.ba nije odgovoran za sadržaje ovih video fajlova.

Niti jedan dio materijala sa naših stranica ne smije biti reproduciran, kopiran, produciran ili korišten u komercijalne svrhe bez pismene dozvole.

Blog Danas.ba zadržava pravo promjene ovih uslova korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Posjetioci su dužni uočiti te promjene te im se pravovremeno prilagoditi.

Blog Danas.ba, januar 2024.